Våra tjänster

Vi upprättar ett uppdragsavtal med våra kunder där kunden väljer vad man vill ha hjälp med. Därefter gör vi ett prisförslag vad vi tror uppdraget kommer att kosta.
Det faktiska priset bygger på vilken tid vi lägger ner på uppdraget och priset i uppdragsavtalet är ett riktpris. Vissa kunder har ett fastprisavtal.

Under löpande verksamhet kan sedan uppstå behov av andra tjänster som kan efterfrågas av kunderna eller föreslås av oss.

Här följer en uppräkning av vissa förekommande tjänster

Bildande av företag
Budget
Kalkylering
Värdering
Bildande/registrering av samtliga företagsformer

Löpande administration
Registrering/betalning leverantörs- och kundfakturor
Löneadministration
Löpande bokföring
Upprättande av skattedeklarationer
Avstämningar
Analyser
Periodbokslut

Årsavslut
Bokslut
Årsredovisning
Deklaration
Flerårsrapporter och Nyckeltalsanalyser