Personal
hasse_400
Hans Fredriksson. Av SRF auktoriserad redovisningskonsult. Ekonomisk gymnasieutbildning och branschutbildningar inom redovisning. Har tidigare varit verksam i tidigare föreningssparbanken men sedan 1992 arbetat med redovisning hos LRF konsult och sedan Redovisarna. Telefon:

0150-66 97 61

Mail: hasse@redovisarna.nu


hkan_400 Håkan Carlsson. Av SRF auktoriserad redovisningskonsult. Ekonomisk gymnasieutbildning och högskolestudier i ekonomi. Har arbetat i branschen sedan 1988, tidigare arbetsgivare är LRF konsult och Rådek KB. Telefon:

0150-66 97 65

Mail: hakan@redovisarna.nu


malin_400 Malin Nystrand. Av SRF auktoriserad redovisningskonsult. Arbetsuppgifter inkluderar löpande bokföring, boksluts- och deklarationsarbete. Anställd sedan 2007 hos Redovisarna.

 

Telefon:

0150-66 97 69

Mail: malin@redovisarna.nu


blank_400
Elisabeth Månsson.  redovisningskonsult. Arbetsuppgifter inkluderar löpande bokföring, boksluts- och deklarationsarbete. Anställd sedan 2015 hos Redovisarna.

 

Telefon:

0150-66 97 63

Mail: elisabeth@redovisarna.nublank_400
Anna-Britta Wåhlin Eriksson Redovisningskonsult. Anställd sedan 2013 hos Redovisarna. Arbetsuppgifter inkluderar löpande bokföring, boksluts- och deklarationsarbete.

 

Telefon:

0150 - 66 97 68

Mail: anna-britta@redovisarna.nu


blank_400
Anders Larsson. Redovisningsassistent. Anställd sedan 2016  hos Redovisarna.

 

Telefon:

0150 - 66 97 62   

Mail:  

  mailto:anders@redovisarna.nu

       


blank_400
Pia Sundqvist. Redovisningsassistent. Anställd sedan 2015 hos Redovisarna.

 

Telefon:

0150 - 66 97 64   

Mail:  

  mailto:pia@redovisarna.nu

    


blank_400
Anders Eriksson. Redovisningskonstult. Anställd sedan 2018 hos Redovisarna.

 

Telefon:

0150 - 66 97 67   

Mail:  anders.eriksson@redovisarna.nu